Kuntoutus osana kotihoitoa

Tammikuusta 2015 lähtien tanskalaiskunnilla on ollut lakisääteinen velvollisuus tarjota kotihoidon asiakkaiksi hakeutuville henkilöille kuntoutusta.

 

Työntekijöille uusi palvelu on merkinnyt suurta muutosta: heiltä edellytetään uudenlaista osaamista, sillä asiakkaiden ja muiden ammattiryhmien kanssa tehtävä yhteistyö on lisääntynyt. Kolme neljästä työntekijästä pitää kuntouttamistyötä myönteisenä asiana ja kokee työn laadun ja työssä viihtymisen parantuneen. Samaan aikaan osa työntekijöistä kuitenkin kokee, että asiakkaiden tarpeita on entistä vaikeampi täyttää, ja monet harkitsevat irtisanoutumista.

Julkisen sektorin tutkimuslaitos KORAn tutkimuksesta käy ilmi huomionarvoinen ristiriita. Yhtäältä työntekijät kokevat, että he pystyvät entistä paremmin vastaamaan vanhusten tarpeisiin. Toisaalta taas osa kokee, että heidän mahdollisuutensa vastata asiakkaiden tarpeisiin ovat huonontuneet, ja monet harkitsevat irtisanoutuvansa työstään.

Kyselytutkimus on osa laajempaa hanketta, jossa KORA kartoittaa yhteistyössä pohjoismaisten yliopistojen kanssa vanhustyön työoloja Pohjoismaissa. Hanke päättyy joulukuussa 2016.