Kurssi auttaa työttömiä työelämään

 

Lokakuussa 2012 pidimme työttömille työnhakukurssin Ilulissatissa. Kurssilla oli kaksi vetäjää ja 30 kurssilaista. Osallistujat olivat iältään 19–59-vuotiaita, ja kaikki sanoivat hyötyneensä kurssista. Kurssilaiset saivat mukaansa työnhakukäsikirjan ja USB-tikun, jolle oli tallennettu heidän kurssin aikana tekemänsä tehtävät. Jokainen osallistuja sai lähetetyksi vähintään yhden hakemuksen johonkin ilulissatilaiseen työpaikkaan, jossa on kiinnostunut työskentelemään. Kurssiin kuului myös yritysvierailuja, joiden kohteina olivat mm. Pisiffik, Arctic TV, Hotel Hvide Falk ja Hotel Arctic.
Yritysvierailujen lisäksi kurssilaiset etsivät tietoa internetistä Ilulissatin alueen yrityksistä ja lähettivät työhakemuksia sekä avoimen hakemuksen muodossa että työpaikkailmoitusten perusteella. Osallistujat kokivat, että kurssi antoi heille paremmat valmiudet työnhakuun.

Kurssin jälkeen jokaiselle osallistujalle järjestetään seurantatapaaminen, jossa katsotaan, miten hänen työnhakunsa edistyy.

Grönlannin työmarkkina- ja elinkeinoministeriölle palveluksiaan tarjonneet konsulttiyritykset järjestävät tällaisia työnhakukursseja eri puolilla Grönlantia. Kunnat voivat itse valita, minkä näistä konsulttiyrityksistä valitsevat kurssin pitäjäksi. Ikävä kyllä tämäntyyppiset työnhakukurssit ovat lyhytaikainen panostus. Kursseja järjestetään nyt toista vuotta. Kurssin työllistävää vaikutusta ei ole mitattu, joten kursseja järjestetään vielä kolmantena vuonna, olisi toivottavaa mitata kuinka moni kurssilainen on työllistynyt kurssin jälkeen. Joka tapauksessa meidän käsityksemme on, että työttömät saivat kurssilla lisää rohkeutta työnhakuun ja uskaltavat nyt lähettää hakemuksia – myös avoimena hakemuksena ja kirjallisesti – työpaikkoihin, jotka heitä kiinnostavat.

Lisää aiheesta (tanskaksi): Qaasuitsup.gl