Kurstilskudd i Norge

Nye kurstilskudd i grunnleggende ferdigheter er utlyst fra Vox.

 

Tilskuddet tildeles gjennom to ordninger, Kompetansepluss arbeid og Kompetansepluss frivillighet. Den sistnevnte ble introdusert i 2015, og er styrket i årets utlysning. Tanken er å utnytte frivilligheten som arena for opplæring i grunnleggende ferdigheter. De ønsker at Kompetansepluss frivillighet skal være noe annet enn de tidligere basiskompetansekursene i arbeidslivet. Det vil si at kurs i norsk muntlig, skriving, lesing, regning, ikt blir innarbeidet i frivillighetens mangfold av tema-, ferdighets- og aktivitetskurs det er naturlig for voksne å delta på.

Läs mer

Kilde: VOX