Kvalifikasjonsnivåer

Med lov om universitet, videregående skoler og voksenopplæring er fullført utdanning innen for det formelle skolesystemet knyttet til aktuelt nivå.

 

Beskrivelse av nivåer er offentliggjort i undervisningsplanen og i Retningslinjer for høyere utdanning og universitetsgrader, som er sidestilt regelverk.  Nivåene skal sikre fremdrift i studier og er veiledende for skole- og utdanningssystemet ved utforming av studiebeskrivelser, studieretninger og undervisningsplaner. De skal også gi opplysning til interessante, ss. Elever, skole og arbeidsliv om de kvalifikasjoner som forventes etter fullføring av studier og kan motivere for videre studier. Rammeverket er tilpasset til EUs kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (European Qualifications Framework).
 Utdannings- og kulturdepartementet lyser etter vurdering av det islandske kvalifikasjonsrammeverket fra universiteter, videregående skoler, yrkesutdanningsråd, utdanningstilbydere i voksenopplæringen, og arbeidslivets organisasjoner, vurderinger skal leveres før 14. juni. 

Mer på islandsk: www.menntamalaraduneyti.is/menntamal/haefnirammi/
Sigrún Kristín Magnúsdóttir
 E-post: sigrunkri(ät)frae.is