Kvalité i validering - Vasa

Ett seminarium där dina erfarenheter av validering står i centrum.

 

NVL och Nordiskt expertnätverk för validering bjuder in till en nationell workshop om kvalité i validering.

Under dagen presenteras ett forskningsprojekt som genomförs av NVL om kvalitetsarbete i validering. Forskare från Sverige, Finland och Danmark genomför denna studie. Syftet med dagen är att forskarna får ta del av dina erfarenheter av att arbeta med validering och är ett tillfälle att diskutera med andra kunniga på området och på så sätt få tillfälle att bidra till utvecklingen av validering i Norden.

 

 

Seminariets innehåll

Seminariet startar med information från Nordiskt nätverk för vuxnas lärande om arbetet med att säkerställa en god kvalité inom valideringsområdet. Forskare från projektet kommer

att redogöra för sitt forskningsupplägg samt de resultat man fått fram i Finland och övriga deltagande länder.

 

Fokus för seminariet är erfarenhetsutbyte i form av diskussion och reflektion kring hur ni arbetar med systematiskt kvalitetsarbete inom valideringsområdet. Ett mer detaljerat program skickas ut några veckor före seminariet.

Seminariet är kostnadsfritt och riktar sig till dig som arbetar med validering i praktiken. Vi bjuder på kaffe och lunch.

Plats: Kungsgårdsvägen 30A, 65380 Vasa. Yrkesakademin Österbotten, Campus Kungsgården.

Program Kvalitet i validering (110,47 KB)

Kontakt: Päivi Rosnell, koordinator för NVL i Finland

Registrering här under (Klicka på flaggan om formen inte visas):