Kvalitet i de danske erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser – på engelsk

 
Publikationen, der oprindelig udkom i 2005, er gennemgribende redigeret og opdateret i forhold til udviklingen inden for området og de seneste ændringer af lovgivningen. I publikationen beskrives, hvordan der i alle led i de danske erhvervsrettede ungdomsuddannelser og arbejdsmarkedsuddannelser arbejdes med kvalitetsudvikling og løbende evaluering.
Publikationen henvender sig især til de ledere, lærere og andre på skolerne, der er beskæftiget med internationale relationer og samarbejde. Den vil især kunne anvendes ved besøg fra udlandet, men vil også kunne medbringes som repræsentationsmateriale ved besøg i udlandet.
http://www.uvm.dk/08/aq.htm?menuid=6410