Kvalitet i universiteter og høyskoler i Island

 

Kvalitetsrådet arbeider etter samme retningslinjer som andre organisasjoner som organiserer kvalitetssikring. Medlemmene er utelukkende utenlandske spesialister. Formann er Norman Sharp, forhenværende leder av kvalitetssikring i skotske universiteter. Medlemmene kommer selv ikke til å delta direkte i utvurderinger av universiteter og høyskoler i Island med mindre det er på felter som tilhører deres spesiale, men som før vil de beste eksperter bli tilkalt for å gjennomføre eksterne utvurderinger.
Kvalitetsrådet er ansvarlig for metodologisk utvurdering av kvalitet i undervisning og forskning ved islandske universiteter og høyskoler, og det skal levere til ministeren, et treårig plan for kontroll av undervisning og forskning ved islandske universiteter og høyskoler. Rådet har lagt tydelig strategi om kvalitetssikring av universitetsnivået hvor der blant annet stilles krav om at skolene opprettholder ansvarlig system for intern kvalitetssikring og inneholder et plan om ekstern utvurdering.

Les mer på engelsk på Rannis.is