Kvalitet i validering

 

Nordisk nettverk for voksnes læring, NVL og Arbeidslivets opplæringssenter inviterer til en konferanse om kvalitet i validering den 13. september på Hilton Reykjavik Nordica, Suðurlandsbraut 2, Reykjavik. Hovedforelesere er medlemmer av NVLs ekspertnettverk om validering og samarbeidspartnere til Arbeidslivets opplæringssenter. Innholdet baseres på erfaringer og forskning i de Nordiske landene. Programmet er med forbehold om eventuelle mindre endringer og forelesninger og presentasjoner i workshop blir på engelsk og noen på islandsk.

Link til registrering er HER
Program, mer info: HTML