Kvalitet i validering

Norra Station, Hässleholm – Onsdag 23 maj 2018

 

Medverkande

Per Andersson 
Professor Linköpings universitet

Svante Sandell
Koordinator Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande (NVL)

Varmt välkomna till ett dialogseminarium kring NVL:s modell för kvalitetssäkring i validering. Modellen fokuserar på såväl de praktisk delarna av valideringsprocessen, som  de organisatioriska och lednings-mässiga förutsättningarna. Den är utformad för att kunna tillämpas inom olika verksamhetsområden – formell utbildning, bransch-modeller, folkbildning med flera.

På plats är professor Per Andersson, Linköpings universitet, som tillsammans med forskarkollegor i Danmark  och Finland har studerat modellens användbarhet genom att låta tre utbildningsanordnare i Norden delta i en interaktiv forskningsprocess under 2016 och 2017. På plats är även Svante Sandell, nationell koordinator för NVL, som leder arbetet i det nordiska expertnätverk som tagit fram modellen.

Per och Svante kommer att presentera modellen samt forskarnas resultat och slutsatser. Men framförallt kommer ni som deltar att ges tillfälle att diskutera hur modellen kan komma till användning i era organisationer och i samverkan med andra verksamheter. 

Tid: Onsdag 23 maj kl. 09.30 – kl. 12.30
Samling med fika från 09.00, vi avslutar med gemensam lunch
Plats. Norra Station, Hässleholm – lokal Göteborg (www.norrastation.nu)
Anmälan senast fredag 18 maj kl. 12.00 till jan.nilsson@kfsk.se 
Ange i anmälan eventuella önskemål vad gäller specialkost
Dialogseminariet är kostnadsfritt

Än en gång varmt välkomna!

Jan Nilsson
0728/85 48 29 / jan.nilsson@kfsk.se

Forksningsrapporten finner ni här: https://nvl.org/Content/Quality-in-Validation-of-Prior-Learning-Validation

Kvalitetsmodellen finner ni här: https://nvl.org/Content/Quality-Model-for-Validation-in-the-Nordic-Countries