Kvalitet i validering i Norden

 
Anne Marie Dahler og Håkon Grunnet, National Videncenter for Realkompetence – NVR, Juni 2012
Afsluttende rapport for dokumentationsprojekt: ”Kvalitet i Norden – et kortlægningsprojekt”. 

Rapporten bygger på et større dokumentationsmateriale, samlet i 5 landerapporter, der er udarbejdet af projektdeltagerne fra Island, Norge, Sverige, Finland og Danmark. 

Landerapporterne findes på NVRs website www.nvr.nu, samt på NVLs website www.nordvux.net De fem landerapporter er blevet diskuteret på projektets afsluttende arbejdsseminar d. 26. april 2012 på DPU (Institut for Uddannelse og Pædagogik, Århus Universitet) i København. Projektdeltagerne fra Island, Norge, Sverige, Finland og Danmark fremlagde på seminaret hver deres landerapport. De 35 tilstedeværende deltagere, der næsten ligeligt repræsenterede de fem lande, diskuterede derefter resultater og temaer i kvalitet i validering i de fem lande. 

I marts 2011 ansøgte NVR, Nationalt Videnscenter for Realkompetence i Danmark, Nordplus om støtte til et dokumentationsprojekt: Kvalitet i validering i Norden – et kortlægningsprojekt”. Forinden var der taget kontakt til relevante partnere i Island, Norge, Sverige og Finland. Dette var sket gennem NVRs kontakter i Expertnätverk for Validering. Expertnätverket er en del af Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande, og herigennem kunne der skabes kontakter til nordiske uddannelsesinstitutioner, organisationer og personer, der arbejder med validering og kvalitet.

Rapport Kvalitet i validering (807 KB) 

Se mer om Kvalitetsmodell for validering i Norden 

Rapporten finnes også på engelsk>>>