Kvalitet i validering i Norden – ett kartläggningsprojekt

 

Rapporten bygger på ett dokumentationsmaterial som finns samlat i 5 landsrapporter,  utarbetade  från projektdeltagare från de 5 nordiska länderna. I rapporten redovisas både goda exempel och  olika svårigheter och barriärer i arbetet med validering. Rapporten innehåller också en presentation av projektets utgångspunkt med hänsyn till förståelse av och hur kvalitet i validering kan förstås.
Rapporten är utarbetad av Anne Marie Dahler från UC Lillebælt (DK) och Håkon Grunnet från VIA UC (DK), båda knutna till  Nationalt Videnscenter for Realkompetence (NVR), Danmark.
NVLs Expertnärverk för validering har fungerat som styrgrupp för projektet och har följt och diskuterat innehåll och resultat. Några av nätverktes medlemmar har också medverkat i utarbetandet av landsrapporterna samt haft en aktiv roll i det det avslutande seminariet som hölls i april.

Rapporten har publicerats på NVL:s Rapporter-sida på danska och engelska.