Kvalitet i voksnes læring – en utfordring?

 
I arbeidet med å legge til rette for at voksne skal ha den kompetansen de selv og samfunnet har behov for, er kvalitet i tilgjengelighet, organisering og tilbud et stadig tydeligere tema.
Et nordisk nettverk har diskutert og vurdert hva kvalitet i voksnes læring egentlig innebærer. Under konferansen vil den presentere sine erfaringer og forslag. Det vil bli lagt vekt på eksempler og erfaring, implementering og strukturer, samt forskning på kvalitetsindikatorer. Invitasjon med program og praktisk informasjon sendes ut i løpet av februar.