Kvaliteten der forsvandt

 

I den klassisk formulerede didaktik, som den fx kom til udtryk hos de tidligere professorer på Danmarks Lærerhøjskole (nu DPU) Carl Aage Larsen og Karsten Schanck, er det en hovedtanke, at der for at få kvalitet i en undervisning skal være en indre sammenhæng mellem de forskellige niveauer inden for den institution didaktikken angår. Det vil sige, at der skal være konsistens mellem værdierne bag en given skoleform, denne skoleforms hensigt eller formål, skoleformens strukturering (fx i fag) – herunder hensigten med fagenes optræden i den pågældende skolen, også kaldet fagformål, samt indholdet i disse fag og måden hvorpå dette indhold vinkles og formidles i forhold til den målgruppe, skoleformen retter sig imod. Sagt en anelse kortere dække denne sammenhæng relationen mellem teorien i den pædagogiske filosofi, der ligger til grund for den pågældende skoleform, og den undervisningspraksis, man vil kunne iagttage i skolestuerne, eller hvor undervisningen nu måtte finde sted.

Läs mer