Kvalitetsarbetet fortsätter inom folkbildningen

 

Studieförbund och folkhögskolor generellt har utvecklade verktyg och rutiner för att kunna följa verksamheten och upptäcka förändringar och avvikelser i tid. Framför allt har man bra metoder för planering och genomförande av verksamheten, men när det gäller att utvärdera och dra lärdomar av det arbete man gör så behöver detta stärkas. Det är viktigt för att garantera kvalitet och relevans i verksamheten.

Läs mer på Folkbildning.se