Kvalitetsbegreppet inom nordisk vuxenutbildning

 
Utgiven 2010
I rapporten redovisas resultaten från ett Nordplus Vuxen projekt vars syfte var att undersöka och sedan beskriva likheter och olikheter i hur de nordiska länderna definierar och använder begreppet kvalitet inom vuxenutbildningen. Intervjuer har genomförts med fyra olika kategorier i respektive land: brukarna, utförarna, finansiärerna och forskarna. En delrapport presenterades i samband med Nordisk Konferens om Kvalitet i Vuxenutbildningen i Reykjavik, september 2009.
 

Uppgiftslämnare: Asta.Modig(ät)skolverket.se

 

Rapport  Oppsumering backaskog 2010 (381 KB)