Kvalitetsindsats puster nyt liv i demokratiet

 

Målet var at indføre en systematiseret kvalitetssikring og –udvikling af tilbudene på VUC Fyn & Fyns HF-kursus, men når viceforstander Hans Christian Drescher i dag ser tilbage på den udvikling, der blev sat i værk for fire år siden, hæfter han sig desuden ved en nok så væsentlig anden gevinst. Såvel internt som i forhold til kunderne har voksenuddannelsescentret været igennem en mærkbar demokratiseringsproces, bemærker han.
- Dialogen både internt og med de enkelte kursister samt vore virksomhedskunder er blevet tættere og mere målrettet. Derved opsamler vi nu systematisk hele tiden ny viden, som vi formår at udvikle os i forhold til, fordi vores organisation i dag er gearet til det formål. Og det er vigtigt, hvis vi skal leve op til vores målsætning om at være førende på det studieforberedende område og inden for den almene voksenundervisning, konstaterer Hans Christian Drescher.

Fra atomer til en helhed

Tidligere var evalueringer af undervisningen eksempelvis spredt ud i organisationen og hovedsageligt et spørgsmål for den enkelte lærer.
- Derfor var vores billede af, hvad vi faktisk lavede, på mange områder atomiseret. Væsentlig viden og erfaring kunne strande hos enkelte medarbejdere uden at blive formidlet videre. I dag er videndelingen systematiseret som led i vores kvalitetssikring og –udvikling. Vi indsamler konsekvent vores erfaringer og sikrer, at de omsættes i videreudvikling i forhold til de mål, vi sætter os, forklarer han.
Aktuelle målsætninger for de kommende år er eksempelvis, at flere deltagere skal gennemføre påbegyndte kurser, ligesom flere skal gå til prøve. Midlet til at nå dette er blandt andet at skabe et trygt, anerkendende og engagerende studiemiljø, som resulterer i aktiv deltagelse blandt alle kursister. Disse målsætninger meldes ud til nye deltagere samtidig med, at underviserne spørger ind til kursisternes egne ønsker og mål for deltagelsen.

Tydelige målsætninger

- Er der tale om virksomhedskunder, nærer de i dag forventning om, at vi tydeliggør vores egne målsætninger. Samme tilgang møder enkeltkursisterne ikke nødvendigvis op med. Men når målsætningerne bliver konkretiserede ved en snak om, hvad deltagerne selv ligger i et engagerende studiemiljø, og hvilke tanker læreren gør sig om tilrettelæggelsen af undervisningen, begynder kursisterne typisk snart at formulere både personlige og fælles målsætninger for holdet, fortæller Hans Christian Drescher.
Samtidig aftaler man evalueringer undervejs, så der kan følges op på, om de forskellige mål bliver nået eller om der måske er behov for justeringer undervejs, så ingen sidder frustrerede tilbage over, at aftalerne ikke holdt.

Lyt til kritikken

Målet er en konsekvent reflekterende proces i hele organisationen, hvor også kunderne nu for alvor inddrages, med konstant opmærksomhed om de strategiske mål og hyppige evalueringer af resultaterne. Det kræver både konkrete, let brugbare redskaber og en vilje til at lytte til kritik, når noget ikke fungerer, lyder det fra Fyn.
- De første evalueringsskemaer, vi udarbejdede, var ikke gode nok. De var for omfattende og for lidt orienteret mod kursisternes oplevelse af praksis i undervisningen, så det har vi justeret. Desuden fandt vi ud af, at videndelingen styrkes ved, at evalueringerne formidles via de lokale pædagogiske råd til ledelsen. Derved styrkes uddelegeringen og engagementet i kvalitetsarbejdet nedefra og op i organisationen, forklarer Hans Christian Drescher.

Link till VUC Fyn og Fyns HF-kursus