Kvalitetskriterier for ikke-formelle uddannelser

 

Arbejdsmarkedet er i stigende omfang begyndt at fokusere på betydningen af kompetenceudvikling og har lagt skærpede krav til en konstant opdatering af arbejdsstyrkens færdigheder og tilegnelse af ny faglig kundskab. I forbindelse med det, er efterspørgsel for livslang læring steget hurtigt sammen med at flere uddannelsestilbud er kommet på markedet. Brugerne er på samme tid blevet mere bevidste om betydningen af uddannelse og træning i overensstemmelse med deres overordnede mål og forventninger. Denne udvikling har blandt andet medvirket til en skarpere fokus på synliggørelsen af læringsresultater og kvalitetsudvikling af voksenuddannelserne. Behovet for kvalitetskriterier som institutioner indenfor voksen- og efteruddannelse kan måle sig med er vokset gevaldigt.

RECALL et projekt for intern evaluering

RECALL står for Recognition of Quality in Lifelong Learning og er et toårigt pilotprojekt delfinansieret af EU’s uddannelsesprogram Leonardo da Vinci. Det startede i oktober 2006 og inkluderer partnere fra Danmark, Island, Italien, Litauen, Portugal, Norge, Slovenien, Spanien og Storbritannien. Projektet ledes af Island.
Projektet har til formål at udvikle kriterier, retningslinjer og skemaer til intern evaluering af ikke-formelle uddannelsestilbud. Der er blevet udarbejdet indikatorer i form af et spørgeskema, som institutionerne kan bruge som værktøj, for selv at vurdere om deres tilrettelæggelse og gennemførelse er af høj kvalitet. På den måde får uddannelsesudbyderne et redskab de kan bruge til at forbedre deres praksis og procedurer og synliggøre deres dokumenter og arbejdsmetoder. Det hjælper med at forbedre uddannelsen, forhøje kvaliteten af deres udbud og formalisere de interne arbejdsprocesser.

Organisation, brugernes behov og processer

Spørgeskemaet deles op i fire sektioner, hvor den første handler om administration, den organisatoriske struktur og hvordan uddannelsen er bygget op. Anden sektion lægger fokus på brugeren og dens behov og overordnede mål samt uddannelsens indhold. Indikatorerne i den tredje del retter sig mod processer som bruges ved intern evaluering og metoder, der bruges for at måle elevernes kundskab under uddannelsesperioden. Den fjerde og sidste del handler om institutionernes egen udvikling og hvordan dokumenter og arbejdsmetoder bliver synliggjort. Igennem implementeringen af kvalitetsindikatorerne får skoler og centre indenfor det ikke-formelle uddannelsessystem mulighed for at udarbejde en helhedsorienteret vurdering af eget arbejde på en systematisk måde. Dermed kan de i højere grad hjælpe brugerne at opnå optimalt resultat af deres uddannelse. Ydermere kan institutionerne bruge retningslinjerne til at udvikle nye arbejdsmetoder og sætte op en intern kvalitetskontrol til gavn for bestyrelsen, lærerne og ikke sidst for brugerne.

Indførelse af kvalitetsmærke

Når institutionen formoder, at den opfylder alle kvalitetskriterier, kan den søge om at blive tildelt kvalitetsmærket. Et fælles europæisk kvalitetsmærke er en led i en samlet kvalitetsudvikling indenfor voksen- og efteruddannelse i de europæiske lande. Det giver mulighed for at sammenligne institutionernes resultater og ikke mindst bliver det lettere for brugerne at gennemskue markedet og se om kvaliteten af de enkelte uddannelsestilbud lever op til deres krav.

Yderligere informationer om RECALL projektet og kvalitetsindikatorerne kan findes på websiden www.recall.eu.com