Kvalitetskriterier for ikke-formelle uddannelser

 

Studerende er på samme tid blevet mere bevidste om betydningen af uddannelse og træning i overensstemmelse med deres overordnede mål og forventninger. Denne udvikling har blandt andet betydet fokus på synliggørelsen af læringsresultater og kvalitetsudvikling af voksenuddannelserne.

Overordnet kvalitetsvurdering og kvalitetssikring indenfor de ikke-formelle uddannelser i Island er stadigvæk på et eksperimentalt niveau, selvom enkelte skoler og centre har haft interne kvalitetesprocedurer. Nogle ganske få initiativer arbejder direkte med udvikling indikatorer til internt brug ved kvalitetsvurdering af voksenuddannelserne. Blandt de få er Fræðslumiðstöð atvinnulifsins (Arbejdsmarkedets uddannelsescenter) som har arbejdet med implementering af kvalitetskirterier for regionale centre for livslang læring og Mennt (samarbejdsforum mellem arbejdsmarkedets partnere og skolerne om udvikling af erhvervsuddannelser i Island) som har ledt et Leonardo projekt om udviklingen af et kvalitetssikrings system for ikke-formelle uddannelsestilbud. Formålet var at udvikle kriterier, retningslinier og skemaer til intern evaluering af ikke-formelle uddannelsestilbud. Projektet (ALL – Accreditation of Lifelong Learning) er for nyligt afsluttet og ifølge Adalheidur Jónsdóttir, administrerende direktør hos Mennt er der stor interesse blandt private voksenuddannelser i Island at arbejde videre med kvalitetsudviklingen.

Behovet for kvalitetsvurderinger har vokset gevaldigt

Ifølge Julie Ingham, stifter og rektor for Enskuskolinn, den største private sprogskole i Island, har en forøget konkurence på markedet de sidste år resulteret i at behovet for kvalitetsvurderinger for voksenuddannelser har vokset gevaldigt. Julie forklarer at “med at vi kan arbejde med udeframkommende kvalitetsindikatore får vi som private uddannelsesudbydere et vigtigt redskab til at forbedre vores praksis og procedurerer, samtidigt med at vores dokumenter og arbejdsmetoder bliver synliggjort.” Hun føler at et projekt som ALL kan være gavnlig for skolen eftersom den hjælper dem generelt at forbedre den uddannelse de byder på, forhøje kvaliteten af deres udbud og formalisere interne arbejdsprocesser.

Som eksempel har denne interne kvalitetsevaluering betydet at Enskuskolinn har udviklet nye metoder til at måle elevernes kundskab under deres uddannelse. I stedet for kun at vurdere de studerendes færdigheder i begyndelsen og enden af et kursus, har skolen nu indført løbende periodiske vurderinger til at måle hvor de studerende står under læringsforløbet. “Dermed kan vi i højere grad hjælpe dem at opnå optimal resultat af deres uddannelse. Ydermere har skolen brugt retningslinierne til i at sætte op tydligere intern kvalitetskontrol, blandt andet ved udviklingen af arbejdsprocesser for nye lærere og trænere.”

Produkterne og resultaterne er blevet offentliggjort både på print og elektroniskt på projektets webside. Yderligere information om ALL projektet og kvalitetsindikatorene: Se link neden under.