Kvalitetsmodel for validering i Norden – et udviklingsprojekt 2012-13

 

I et Nordplus-projekt har de nordiske lande i et første trin dokumenteret landenes arbejde med validering. I et andet trin har projektet udviklet en model til kvalitetsarbejde. Modellen består af otte kvalitetsfaktorer med individet i centrum. NVLs ekspertnetværk for validering har fungeret som styregruppe for projektet.

Modellen blev lanceret på en nordisk konference, der blev afholdt på Skoleverket, Stockholm (Sverige) den 29. maj. Foruden en gennemgang af modellen deltog den canadiske forsker Joy Van Kleef med en forelæsning og som afslutning refleksioner over kvalitetsmodellen. Projektet fik overordnet en positivt respons på arbejdet, og forhåbningen er nu, at flere institutioner ønsker at arbejde efter modellen.

Det fortsatte arbejde kan udføres både nationalt og nordisk, f.eks. formidling og spredning af modellen og muligvis følg nogle institutioners udviklingsarbejde. Ekspertnetværket behandler i øjeblikket forskellige muligheder.

Rapporten findes også på engelsk og islandsk.