Kvalitetsprisen för medborgarinstitut har delats ut

 
Syftet med kvalitetsprisen är att stöda och sporra medborgarinstitut till en fortgående utveckling av den egna verksamheten och dess kvalitet. Med kvalitetspriset stöder och sporrar man medborgarinstitutens lokala och regionala uppgift och deras samhälleliga inflytande på den egna verksamhetsomgivningen.
Medborgarinstitutens upprätthållare hade en möjlighet att ansöka om kvalitetspriset och 12 ansökan kom till kvalitetspristävlingen. En av undervisningsministeriet tillsatt utvärderingsgrupp bedömde kandidaterna och gav ett förslag om pristagarna.
Länk till undervisningsministeriet.