Kvalitetspriset 2006 för yrkesutbildning

 
Undervisningsministeriet har beviljat kvalitetsprisen 2006 för yrkesutbildning till Lapplands yrkesinstituts välfärdsområde och hedersomnämnandet till Åbo läroavtalsbyrå, som är en del av Turun ammatti-instituutti - Åbo yrkesinstitut. Specialtemat för år 2006 kvalitetspris var ledningen av yrkesinstitut samt en förstärkning av undervisningspersonalens kompetens. Kvalitetspriset delades ut för sjätte gången och det överräcktes av undervisningsminister Antti Kalliomäki i Uleåborg på tisdagen.
Syftet med kvalitetsprisen för yrkesutbildning är att stödja och sporra anordnare av utbildning och utbildningsorganisationer till en fortgående utvärdering och utveckling av kvaliteten i samband med de grundläggande uppgifterna.
Ytterligare information:
- överinspektör Seija.Rasku(ät)minedu.fi