Kvalitetspriset för läroavtalsutbildare till Are Oy

 
Are Oy har i över tio års tid utnyttjat läroavtalsutbildning för att förstärka företagets affärsverksamhetskompetens och personalens kompetens. Företaget har i samband med förändringar i branschens verksamhetsomgivning utvecklat yrkesinriktad påbyggnads- och vidareutbildning. Genom långa utbildningsprogram har man systematiskt understött företagets beredskap att verkställa affärsverksamhetsstrategin.
Läs mer www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2007/06/
oppisopimuskouluttajien_laatupalkinto.html?lang=sv