Kvalitetspriset för läroavtalsutbildare till Stiftelsen Rinnehemmet och hedersomnämnande till Securitas Ab

 
Undervisningsministeriet har beviljat kvalitetspriset för läroavtalsutbildare 2008 till Stiftelsen Rinnehemmet som producerar tjänster för utvecklingsstörda. Kvalitetspriset är värt 5 000 euro. Ett hedersomnämnande beviljades säkerhetsföretaget Securitas Ab. Överdirektör Sakari Karjalainen delade ut priset och hedersomnämnandet för undervisningsminister Sari Sarkomaas del den 8 maj i Helsingfors.
www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2008/05/oppisopimus.html?lang=sv&extra_locale=sv