Kvalitetspriset för yrkesutbildning 2007 till Norra Karelen och Helsingfors

 
Syftet med kvalitetsprisen för yrkesutbildning är att stödja och sporra anordnare av utbildning och utbildningsorganisationer till en fortgående utvärdering och utveckling av kvaliteten i samband med de grundläggande uppgifterna. Man strävar också efter att ta fram god praxis i fråga om grunderna för inlärning i andra organisationer. Vidare vill man med kvalitetsprisen göra yrkesutbildningen mer känd och uppskattad samt öka dess dragningskraft. Anordnare av grundläggande yrkesutbildning kan få kvalitetspriset som en erkänsla för verksamheten och för fortgående utveckling av den, för kvaliteten på resultaten samt för exemplariskt arbete inom utvecklingen av den yrkesinriktade utbildningen.
www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2008/11/laatupalkinto.html?lang=sv