Kvalitetsrammer gir bedre karriereveiledning

Kompetanse Norge er i gang med å utvikle et nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning.

 
Alle i prosjektet samlet. Foto: Kompetanse Norge Alle i prosjektet samlet. Foto: Kompetanse Norge

– Karriereveiledning blir stadig viktigere i et arbeidsliv som endrer seg raskere enn før. Da trenger vi en felles forståelse av hva som er gode karrieretjenester, sier Ingjerd Espolin Gaarder, seksjonsleder i Kompetanse Norge.

Rammeverket skal medvirke til at folk får karriereveiledningstjenester av høy kvalitet, enten det er i skolen, hos Nav, i introduksjonsordningen for flyktninger, eller ved et karrieresenter. Kompetanse Norge leder utviklingen av rammeverket på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, men sørger for en inkluderende prosess og bred involvering av relevante interessenter.

Du kan lese mer om arbeidet på prosjektnettsiden.