Kvalitetsreformen har vært opp til eksamen

 
Det gis heller ikke noe sikkert svar på om studentene faktisk lærer mer. Rapporten sier imidlertid at antallet avlagte studiepoeng øker, noe som kan tyde på en positiv tendens i det samlede læringsutbyttet. Søkningen til universitetene har økt betydlig etter kompetansereformen, mens høyskolene har opprettholdt antall studenter.
Hele rapporten kan leses her (se lenk)