Kvalitetssäkring

 

Kvalitet i voksnes læring


Det har skjedd et skifte i synet på læring de siste årene som utfordrer læringsmetodene og prosessene. Fokus er endret fra kunnskapsformidling til den enkeltes utbytte av læringen.
Livslang læring må, for å følge opp begrepets intensjon synliggjøres gjennom et utvidet læringssyn der tilgjengelighet, den lærendes behov og de rammene læringen skjer innenfor er viktige elementer. Hovedmålet i livslang læring er læringsutbyttet. For å oppnå godt læringsutbytte er det behov for å ha kunnskap om hva som sikrer gode læringsprosesser.
Et nordisk nettverk for Kvalitet i voksnes læring drøfter disse utfordringene.

Nordisk nettverk for kvalitet i voksnes læring

Länk till NVL:s nätverkssida


Systematisk kvalitetsarbejde i voksnes læring Nordiske brikker til en mosaik
Rapporten bygger på arbeidet i det nordiske nettverket Kvalitet i Voksnes Læring (2006 – 2008) og innspill fra to nordiske konferanser (2006 og 2008)
Rapport (pdf)

Systematic quality assurance in adult learning Nordic tiles in a mosaic
The report is based on the work of the Nordic network Quality in Adult Learning (2006 – 2008) and input from two Nordic conferences (2006 and 2008)
Report (pdf)