Kvalitetssäkring på villovägar?

 
Ingemund Hägg, en av skribenterna. Ingemund Hägg, en av skribenterna.

Förslaget på nytt kvalitetssäkringssystem för högre utbildning som är ute på remiss fokuserar på fel saker, skriver Lars Hallén och Ingemund Hägg, emeritusprofessorer i företagsekonomi. En amerikansk student vid Mälardalens högskola har stämt högskolan för att återfå sin studieavgift som hon erlagt enligt reglerna för studenter utanför EU och EES. Hon ansåg att utbildningen inte höll måttet eftersom utbildning vid universitet och högskolor enligt högskoleförordningen ska hålla hög kvalitet. Varken hennes erfarenheter eller den granskning som Universitetskanslersämbetet (UKÄ) hade gjort enligt nuvarande system för kvalitetssäkring av högre utbildning visade att den nått upp den till nivån.

Läs mer

Källa: Uppsala Nya Tidning