Kvinner og menn på Island 2017

Brosjyren Kvinner og menn på Island 2017 kom ut den 8. mars.

 
Kvinner og menn på Island 2017 Kilde: Islands statistiske byrå

Der kan man finne diverse opplysninger om kjønnenes stilling i islandsk samfunn. Brosjyren utgis i samarbeide mellom Senter for likestilling, Islands Statistikk og velferdsdepartementet. 
Kvinners arbeidsdeltakelse var knapt 80% under 2016 og har aldri vært like høy, mennenes deltakelse var litt over 87%. Nesten halvdelen av kvinner i alderen 25-64 år har universitetsutdanning år 2016 sammenliknet med en tredje del av menn i samme alder. 45% menn og 30% kvinner har fullført yrkesutdanning eller annen utdanning i videregåendeskole. I brosjyren fremgår også at menn har høyere lønn enn kvinner, de er i flertall i maktposisjoner og som intervjuobjekt i nyheter og nyhetsrelaterte programmer. Men kvinner lever på den annen side lenger, de er i flertall på universitetene og det er større sannsynlighet at de tar barsel.  
Brosjyren finnes både på islandsk HER
og engelsk HER

Kilde: Islands statistiske byrå.