Kvinnor står för två tredjedelar av anmälningarna till universiteten

 
Även i år är det en överrepresentation av anmälningar från kvinnor. Nära två tredjedelar eller 63 procent av anmälningarna är från kvinnor. Allt fler av de sökande använder sig av VHS e-tjänst studera.nu även om det fortfarande går att använda vanliga pappersblanketter. I mitten av december får de sökande besked om resultatet av det första urvalet.
Läs mer...