LPA-prosjekt i full gang

Det store nordiske prosjektet LPA - Læring på arbeidsplassen - er en del av Nordisk Ministerråds program "holdbar nordisk velferd" er nå i full gang. Prosjektet hadde sin andre møteplass i Lillestrøm 11.-12. mars.

 

LPA-prosjektet har som formål å styrke fag- og yrkesutdannelsene i de nordiske landene, med spesielt fokus på hvordan læring tilrettelegges og gjennomføres på arbeidsplassen. Ulike modeller, prøveprosjekter og erfaringer utveksles og diskuteres på møteplassene, slik kan hver land få innspill og tilbakemeldinger på sine utfordringer. Kvalitetssikring, rekruttering, veiledning, hindring av drop-outs, samarbeid skole - arbeidsliv og voksnes muligheter til yrkesfagopplæring er noen sentrale temaer i prosjektet. NVL deltar som aktør i prosjektet som del av den norske prosjektgruppen, og har som hovedformål å løfte perspektivet på voksne inn i prosjektet. Neste møteplass blir i Tòrshavn i mai, og prosjektet varer fram til utgangen av 2015. 

Les mer om LPA-prosjektet hos Skolverket 
Og hos Nordisk Ministerråd