Laaja aikuis- ja täydennyskoulutuksen vaikuttavuusarvio

Arviossa tarkastellaan vaikutuksia työllisyyteen ja palkkaan.

 

Tanskassa on toteutettu aikuis- ja täydennyskoulutusjärjestelmän vaikuttavuusarvio. Arviosta ilmenee muun muassa, että AMU-työmarkkinakoulutuksiin osallistuminen parantaa eroavaisuuksista huolimatta työllistymistä ja palkkatasoa riippumatta siitä, onko osallistujalla ennestään ammattitutkinto vai ei. AMU-koulutukset tuottavat yhteiskunnalle myös taloudellista hyötyä.

 

Tutkintoa vailla olevat osallistujat hyötyvät palkkatason ja työllisyyden mittareilla mitattuna AMU-kursseista enemmän kuin tutkinnon suorittaneet. Tutkimuksesta ilmenee myös, että yleissivistävät perusasteen ja toisen asteen opintoihin valmistavat opinnot vaikuttavat palkkatasoa ja työllisyyttä alentavasti. Tämä johtuu siitä, että monet näihin opintoihin osallistuvista jatkavat opiskelua tutkinto-opiskelijoina.

Aikuisten suorittamien alempien korkeakouluopintojen palkkatasoa ja työllisyyttä parantava vaikutus tulee näkyviin 1–3 kuluttua opintojen aloittamisesta ja maisteriopintojen vaikutus 6 vuoden kuluttua opintojen aloittamisesta.

Tutkimus on tähän mennessä laajin omassa lajissaan, ja sen on toteuttanut Tanskan kuntien ja alueiden tutkimuslaitos KORA.

Lue lisää arvioinnista (tanskaksi)

Lue raportti (tanskaksi)