Laajat panostukset voivat kehittää yleissivistävää aikuiskoulutusta

Tanskalainen koulutuksen arviointilaitos Danmarks Evalueringsinstitut arvioi vuosina 2013 ja 2014 yleissivistävää aikuiskoulutusta.

 
Arviointitulosten perusteella Tanskan lapsi-, opetus- ja tasa-arvoasioiden ministeriö käynnisti vuonna 2014 kokeilu- ja kehityshankkeita, jotka liittyivät neljään eri painopistealueeseen:
 
  1. Opintojen johdantovaiheen kehittäminen ja heikoimpien opiskelijoiden opiskelun keskeyttämisen ehkäisy
  2. Rakennekokeilu, jossa opiskeltiin yhtenäisiä opintokokonaisuuksia täysipäiväisesti
  3. Yleissivistävästä aikuiskoulutuksesta jatko-opintoihin siirtyvien opiskelijoiden siirtymävaiheen erityinen huomiointi
  4. Kirjallisten töiden sisällyttäminen opintoihin
Kehityshankkeiden arviot viittaavat muun muassa siihen, että tarvitaan laajoja panostuksia ja sitoutunutta johtamistyötä, mikäli entistä useampien halutaan suorittavan loppuun yleissivistäviä aikuisopintokursseja ja jatkavan opiskelua sen jälkeen.
Lue lisää (tanskaksi)