Laatu aikuisten oppimisessa – haasteko?

 
Opetuksen saatavuuden, organisoinnin ja tarjonnan laatu on tulossa yhä tärkeämmäksi tekijäksi, kun aikuisille pyritään järjestämään heidän itsensä ja yhteiskunnan tarvitsemaa osaamista.  Pohjoismainen verkosto on keskustellut laadusta aikuisten oppimisessa ja siitä, mitä se oikeastaan merkitsee. Konferenssissa verkosto esittelee kokemuksiaan ja ehdotuksiaan.  Esityksissä käsitellään esimerkkejä ja kokemuksia, toimintatapoja ja -rakenteita sekä laatuindikaattoriaiheista tutkimusta. Konferenssikutsu, ohjelma ja käytännön tietoa lähetetään helmikuussa.