Laatu pohjoismaisessa aiemmin hankitun oppimisen tunnustamisessa -raportti valmistunut

 

Raportin perustana oleva dokumentaatio on koottu viiden Pohjoismaan hankeosallistujien laatimiin viiteen maaraporttiin. Raportissa esitellään sekä hyviä esimerkkejä että erilaisia aiemmin hankitun oppimisen tunnustamisen (AOT) hankaluuksia ja esteitä. Lisäksi siinä käsitellään kartoituksen lähtökohtia, etenkin eri käsityksiä siitä, miten laatu AOT:ssa voidaan ymmärtää. NVL:n AOT-asiantuntijaverkosto on toiminut hankkeen ohjausryhmänä, seurannut sen sisältöä ja tuloksia ja keskustellut niistä. Lisäksi jotkut verkoston jäsenet ovat osallistuneet maaraporttien kokoamiseen ja olleet mukana huhtikuussa järjestetyssä hankkeen päätösseminaarissa. Raportin ovat laatineet Anne Marie Dahler, University College Lillebælt (Tanska) ja Håkon Grunnet, VIA University College (Tanska). Molemmat ovat Tanskan AOT-keskuksen (Nationalt Videnscenter for Realkompetence) palveluksessa. 

Raportti on julkaistu NVL:n raporttisivulla tanskan- ja englanninkielisenä.