Laatu-uudistusta arvioitiin

 
Norjassa käyttöön otettu laadunvarmistusjärjestelmä ei saanut erityisen hyvää arvosanaa 23.1. julkistetussa arvioinnissa. Toistaiseksi järjestelmällä ei raportin mukaan ole juurikaan ollut näkyviä vaikutuksia laatukehitykseen. Varmuutta ei saatu myöskään siitä, oppivatko opiskelijat nyt aiempaa enemmän. Raportissa todetaan kuitenkin, että opiskelijoiden suorittamat opintopistemäärät ovat kasvaneet. Yliopistojen hakijamäärät ovat kasvaneet huomattavasti laatu-uudistuksen jälkeen, kun taas muiden korkeakoulujen opiskelijamäärä on pysynyt ennallaan.
Raportti kokonaisuudessaan norjaksi: Ks. linkki alla.