Laatupalkittu sovellus helpottaa harjoittelun aikaista ohjausta ja oppimista

Norjalainen koulutuksen laatupalkinto myönnettiin vuonna 2022 Lovisenbergin diakoniakorkeakoululle (Lovisenberg diakonale høyskole). Tutkimus- ja korkeakoulutusministeri Ola Borten Moe luovutti palkinnon 20.4. konferenssissa, jossa käsiteltiin koulutuksen laatua ja digisiirtymää. Palkitun korkeakoulun kehittämä sovellus TOPP-N on uusi ratkaisu sairaanhoitajaopiskelijoiden harjoittelun aikaiseen ohjaamiseen ja arviointiin .

 

TOPP-N-sovelluksen avulla on helpompi arvioida ammatillista kehittymistä ja harjoitteluissa saatua osaamista. Lisäksi sovellus helpottaa ohjauksen räätälöintiä kunkin opiskelijan tarpeiden ja osaamisen mukaan.

Lovisenbergin diakoniakorkeakoulun rehtori Lars Mathisen sanoi konferenssissa, että koulutuksen laatupalkinnon saaminen on hyvin motivoivaa. Hänen mukaansa sovellus on oppimista lisäävä digitaalinen työkalu, jota käyttämällä voi myös edistää "21. vuosisadan taitoja".

TOPP-N-sovelluksen kehittämiseen on saatu taloudellista tukea Norjan korkeakoulutuksen kansainvälistymisen ja laadun kehittämisen virastosta DIKUsta. Seuraavaksi suunnitelmissa on kehittää sovellusta edelleen ja jakaa siitä saatuja kokemuksia sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla ja poikkialaisesti eri ammattiryhmien välillä.

Taustaa

Sairaanhoitajakoulutus on yksi niistä koulutuksista, joihin sisältyy sekä teoriaopintoja että käytännön harjoittelua. Norjassa puolet opinnoista koostuu työharjoitteluista, joihin liittyy kolme toimijaa: opettaja, opiskelija ja harjoittelun ohjaaja työpaikalla. Monet aiemmat arvioinnit ovat osoittaneet, että toimijoiden välistä yhteistyötä pitäisi parantaa. Toisena haasteena on ollut, että harjoittelun ohjaajien ohjaustaidot eivät ole joka harjoittelupaikassa yhtä hyvät.

Lue lisää aiheesta (norjaksi)

TOPP-N on lyhenne sanoista Technology Optimized Practice Process – Nurse. Sovellus on kehitetty Lovisenbergin diakoniakorkeakoulun toteuttamassa tutkimushankkeessa, jonka tarkoituksena on kehittää, testata ja ottaa käyttöön uusi työharjoittelujen ohjausmalli.

Koulutuksen laatupalkinto Utdanningkvalitetsprisen on arvoltaan miljoona Norjan kruunua, ja sen jakaa Norjan korkeakoulutus- ja osaamisvirasto. Kyseessä on tunnustus, jonka on tarkoitus kannustaa oppilaitoksia ja toimialoja kehittämään tarjoamiensa koulutusten laatua systemaattisesti.

Skandinaavinen raati: raatiin kuuluu norjalaisia, ruotsalaisia ja tanskalaisia asiantuntijoita sekä kaksi edustajaa Norjan korkeakouluopiskelijoiden suurimmasta opiskelijajärjestöstä, Norsk studentorganisasjonista.