Lær dem å lære

 

To kommende konferanser 

NVL arrangerer konferansen  «Lær dem å lære»

Konferansen blir i Reykjavik torsdag 10. desember i samarbeid mellom Distans nettverket, NVL, Arbeidslivets opplæringssenter, Studieretning for voksnes læring ved Islands universitet, Kvasir, SKY Islands data forening, og 3 F, foreningen om informasjonsteknologi og utdanning. Overskriften er «Lær dem å lære» og handler om bruk av IT til å løfte elevenes resultater og styrke dem som selvstendige studerende. Key-notes er Jyri Manninen fra Østre Finnlands universitet og Hróbjartur Árnason fra Islands universitet.  

Link til program og registrering