Lær det du trenger der du er – og akkurat når det passer for deg

Teknologirådet mener at koronakrisen har bidratt til at digital læring er den nye normalen. Neste skritt vil ifølge dem være å organisere livslang læring som en strømmetjeneste, tilgjengelig for alle via en nasjonal læringsplattform. Dette foreslås i en ny rapport.

 
Foto: This is Engineering - Pexels Foto: This is Engineering - Pexels

Store teknologiske endringer forventes å medføre at over 800 000 norske jobber gjennomgår store endringer. Teknologirådet foreslår derfor at Norge bør organisere livslang læring som en strømmetjeneste, med utgangspunkt i fire prinsipper for livslang læring:

  • Det må være muligheter for alle, fordi mange blir berørt og dagens deltakelse i etter- og videreutdanning er lav og virker skjevt.
  • Læringen skal arbeidsnær og behovsdrevet, slik at det oppleves nyttig for den enkelte og virksomheten, og kan knyttes til reelle arbeidssituasjoner.
  • Læringen skal være fleksibel, slik at både små og store virksomheter har tid og ressurser til å delta.
  • Kompetansen den enkelte tilegner seg skal dokumenteres og gi verdi til den enkelte, slik at kompetanse fra hele arbeidslivet kan settes sammen og sees i sammenheng.

Bakgrunn

Ifølge OECD vil ny teknologi medføre radikale endringer i arbeidsoppgavene til en tredjedel av nordmenn, og stort behov for ny kompetanse. Digitalisering, automatisering og kunstig intelligens forandrer jobbene, og en tredjedel av norske arbeidstakere vil antageligvis oppleve radikal endring i arbeidsoppgavene i årene som kommer. Endringene forventes ål treffe bredt, i mange sektorer og for de fleste yrkesgrupper.

For at arbeidstakere skal være relevante og attraktive i morgendagens arbeidsmarked, må de få mulighet til å oppdatere og dreie sin kompetanse etter arbeidslivets behov.

Se til Spotify

En nasjonal læringsplattform vil ifølge Teknologirådet kunne gi en samlet inngang til tilbudene, fra en rekke ulike leverandører. På samme måte som Spotify gir enkel tilgang til mye ulik musikk, vil plattformen gjøre det lettere for den enkelte og virksomhetene å finne tilbud som er relevante. Kurs og utdanninger som er nettbaserte vil bidra til økt fleksibilitet slik at flere kan delta.

Les rapporten her.