«Lære hele livet» - nødvendig stortingsmelding i vanskelig tid

Med dagens økonomiske situasjon er det avgjørende med tiltak for kompetanseutvikling. I Norge er over 400 000 permitterte eller arbeidsledige. Det er viktig å bruke tiden til kompetansepåfyll.

 
Foto: Kompetanse Norge Foto: Kompetanse Norge

Tiltakene i kompetansereformen som beskrives i Meld. St. 14 (2019-2020) har som formål å bidra til at samfunnets og næringslivets utfordringer og arbeidstakeres behov for kompetanseutvikling ses i sammenheng. Hensikten er at folk beholder jobbene sine, bidrar til omstilling eller gjøres raskere i stand til å komme tilbake i arbeid.

Tre-parts samarbeid

Partene i arbeidslivet er de viktigste aktørene når det gjelder å gjennomføre reformen. De samarbeider med myndighetene, herunder Kompetanse Norge, som har ansvar for å framskaffe informasjon om framtidens kompetansebehov, utvikle framtidens voksenopplæring, tilby digital karriereveiledning og forvalte tilskuddsordninger som sørger for at folk og virksomheter får kompetansen de trenger.

Prioriterer raske tiltak

Flere av tiltakene i Stortingsmeldingen ble utformet før koronautbruddet. Nå har det også blitt et viktig fokus å sørge for at befolkningen, etter koronakrisen, er bedre rustet for arbeidslivet. Derfor skal flere av tiltakene iverksettes veldig raskt, helst før sommeren.

Midlertidig mulighet for å kombinere dagpenger og utdanning

Regjeringen åpner for at de som mottar dagpenger som følge av permisjon eller arbeidsledighet skal kunne ta alle typer kurs og opplæring fram til 1. september. Tidligere måtte man søke om å kombinere opplæring med dagpenger og få dette godkjent.

Mer om Kompetansereformen.