Læring i arbejdslivet (2009-2010)

 
Foto: Pexels Foto: Pexels

Nordic Research in the field of Workplace learning/ working life learning

Få en generel introduktion til ”Læring i arbejdslivet ”som begreb og forskningsfelt i Norden.  Introduktionen en kort diskussion af forskningstemaet og hvordan den aktuelle forskning relaterer sig til andre forskningstemaer og sektorer. 

Læs mere: PDF

Deltagere og aktiviteter i forskernetværk 2009-2010

Se en liste over deltagere i NVL’s forskernetværk omkring temaet  ”Læring i arbejdsliv”, information om deltagerne og links til deres medarbejderprofiler og læs en beskrivelse af forskernetværkets aktiviteter i 2009-2010.

Deltagere: PDF | Aktiviteter: PDF

”Overview of research communities in the Nordic countries”

Find en oversigt over aktuelle forskningsmiljøer i de nordiske lande, hvis forskning relaterer sig til temaet ”Læring i arbejdslivet” og en litteraturliste med relevante videnskabelige udgivelser fra de sidste fem år. 

Læs mere i PDF-filen og på nationelle sider t.v.