Læring i nord 2022

Kompetanse for det grønne skiftet i nordisk industri - EPALE/NVL-konferansen

 

Tradisjonelt har betydelige naturressurser og stabil tilgang på rimelig energi gitt gode forutsetninger for industriell virksomhet i Norden. Vi er godt i gang med det grønne skiftet, men vi er fortsatt langt fra å nå målene vi har satt oss. Mer ekstremvær, krig i Europa, vesentlige kutt i energitilgangen og stor usikkerhet akselererer behovet for omstilling til mer energieffektive løsninger, og utbygging av energikapasiteten. Norden må intensivere den bærekraftige omstillingen.

Men hva innebærer det grønne skiftet for kompetansekravene i nordisk industri? Hvordan kan vi jobbe raskere og mer målrettet med kompetanseutvikling for grønn omstilling og grønn innovasjon?

På den digitale konferansen Læring i nord - kompetanse for det grønne skiftet i nordisk industriden 27.oktober fra 12.00-15.00 (CEST) undersøker vi disse spørsmålene, og ser på praksiseksempler for hvordan vi kan arbeide for at ansatte og bedrifter i den nordiske industrien er beredt på en ny æra.

Program

Programmet er foreløpig, og oppdateres løpende. Mer innhold vil komme.

Åpning
Anders Fremming Andersen, divisjonsdirektør i det norske Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

Hvorfor snakker vi i det hele tatt om et grønt skifte?
Frode Longva, Norge, Avdelingsleder i Cicero – Senter for klimaforskning

Hva gjør det grønne skiftet med kompetansekravene som stilles til industrien i de nordiske land?
Martin Liebing Madsen, Danmark, Sekretariatsleder for Industriens Fællesudvalg og ansatt i fagforeningen 3F, Industriens Uddannelser.


Energiomstillingskurs for å ruste ansatte innenfor olje-, gass- og leverandørindustrien på veien mot mer bærekraftig drift
Atle Rotevatn, professor i geologistrukturgeologi og bassenganalyse ved Universitetet i Bergen


Kompetensforsörjning för innovationskraft
Anna-Carin Ramsten, områdeleder for Kompetensforsörjning Vinnova, Sverige


Svensk industrivalidering – en nationell struktur för industrins kompetensförsörjning.
Ingegeerd Green, Sverige, Senior expert inom strategisk kompetensförsörjning Skärteknikcentrum Sverige og Jonas Sandlin, gründer og VD FCV Ab hos Finnish Competence Validation

Hvordan møter høyere yrkesfaglig utdanning fremtidens kompetansebehov?
Stine Viddal Øi, seniorrådgiver i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse og medlem av Sekretariatet for Kompetansebehovsutvalget i Norge.

Komplekse utfordringer – Hvordan sikre industriens kompetansebehov i takt med det grønne skiftet?
Panelsamtale med representanter fra arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner i et utvalg nordiske land:
• Leena Nyman, rådgiver, Digitalisering, kompetanse og HR hos den finske arbeidsgiverforeningen Finsk næringsliv ( Confederation of Finnish Industries)
• Martin Liebing Madsen, sekretariatsleder for Industriens Fællesudvalg, ansatt i den danske fagforeningen 3F
• Mats Andersson, ekspert på kompetensförsörjning, avdeling Näringspolitik i den svenske arbeidsgiverforeningen Teknikföretagen
• Kjetil Tvedt, bransjesjef for kompetanse i den norske arbeidsgiverforeningen Norsk Industri
• Valgerður Gujðonsdottir, ekspert ved Utdannings- og opplæringssenteret (ETSC) som eies av partene i arbeidslivet, IslandSamtalen ledes av Anders Fremming Andersen fra det norske Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.Læring i nord arrangeres årlig, og er en nordisk digital halvdagskonferanse uten konferanseavgift. Læring i nord er et samarbeid mellom EPALE Norge, NVL Norge og Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.