Læring i nord – NVL/EPALE-konferansen 2021, 21. oktober

EPALE og Nordiske nettverk for voksnes læring i Norge, arrangerte 21. oktober 2021 den første Læring i Nord-konferansen i samarbeid med det norske Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

 

Kort om konferansen “Læring i nord” 

Konferansen handlet om hvordan ulike typer samarbeid lokalt og regionalt i de nordligste delene av Norden, kan bidra til å svare på kompetanseutfordringene. 

Opptak og presentasjoner fra Læring i nord 2021 er tilgjengelige her

Kort om arrangørene:

Nordisk Netværk for Voksnes Læring

Nordisk Nettverk for voksnes læring (NVL) er en desentralisert nettverksorganisasjon under Nordisk ministerråd. NVLs mål er å:

  • Fremme kompetanseutvikling knyttet til voksnes læring
  • Medvirke til å utvikle de nordiske systemer for voksenopplæring
  • Bidra til personlig utvikling og demokratisk deltakelse gjennom ulike former for livslang læring
  • Medvirke til tverrsektorielt og nasjonalt samarbeid
  • Fremme nordisk samarbeid mellom sivilsamfunn, arbeidsliv og folkeopplysning
  • Informere om erfaringer og resultater fra nordisk samarbeid om voksnes læring

EPALE logo

ePlatform for Adult Learning in Europe (EPALE) er EU-kommisjonens nettverksplattform for alle som jobber for livslang læring i Europa, og har som ambisjon å øke samarbeid og kunnskapsdeling på tvers av EU og EØS, styrke fagmiljøene, og bidra til innovasjon og gode løsninger for livslang læring i Europa. EPALE finnes på alle de offisielle EU-språkene, deriblant finsk, svensk og dansk. I høst lanserte EPALE Norge og EPALE Island sine språkversjoner også. Du kan selv delta aktivt på plattformen gjennom å dele eget arbeid, ideer og kunnskap, finne prosjektpartnere – eller lese om politikkutvikling i EU og EØS, innovative løsninger for utdannings- og kompetansesektoren, få inspirasjon til egen undervisning, og mer.

Norwegian Directorate for Higher Education and Skills

Det norske Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) er underlagt Kunnskapsdepartementet. Direktoratet skal bidra til å utvikle kvaliteten i utdanning og opplæring, styrke det internasjonale samarbeidet og støtte digital omstilling av universitet og høyskoler. Vi jobber for å løfte kompetansen i befolkningen, gjøre utdanning og opplæring av høy kvalitet tilgjengelig for alle hele livet, og sikre arbeidslivet tilgang på kompetent arbeidskraft.