Læring i praksis - Voksenpædagogisk Forum 2017

Konferencen går i dybden med praksislæringens potentialer og udfordringer på arbejdspladsen og i uddannelserne.

 

“Voksenpædagogisk Forum og NVL satte praksis og praksislæring på dagsordenen på forårets konference. Med afsæt i oplæg fra forskere, målrettede workshop og en paneldebat diskuterede og reflekterede deltagerne fra et bredt voksenpædagogisk felt praksis og praksislæringens udfordringer og potentialer.

Læring i praksis er igen på dagsordenen mange steder og centrale spørgsmål var bl.a., hvad menes med begrebet ”praksis”, hvilken historisk tradition hviler det på, og hvordan arbejdes der med praksislæring i forskellige kontekster. Brug af data bliver stadig mere almindeligt i forbindelse med uddannelse, men hvilken betydning har data for, om eller som praksis?”

Spørgsmål:

  • Hvorfor er praksis lige nu et centralt tema i læringsdiskussionen?
  • Har praksis et andet pædagogisk potentiale end fx traditionel skoleundervisning?
  • Hvordan fremmer man læring i praksis både på private og offentlige arbejdspladser? 
  • Hvad kan data om praksis egentligt lære os om praksis?

Voksenpædagogisk Forums Konference 2017
Tirsdag d. 9. maj 2017 UCL Campus Odense, Niels Bohrs Allé 1, 5320 Odense M. 
 

Keynotes
Peter Busch-Jensen (RUC). ”Praksis og praksislæring”
Maja Plum (KU) ”Dagligdagens data” hvad gør det ved praksis?

Paneldebat med deltagere fra arbejdsmarkedets parter og uddannelsesinstitutioner
samt målrettede workshops.

 

UCL_Campus_danmark.png  

Resultat

Keynote og deltagere.png

Program

Keynotes

Workshops

 

 

 

 

 

Paneldebattører.png  

keynote og deltagere 2.png  UCL_Campus_danmark.png  Workshop.png  Keynote og deltagere.png  Paneldebattører.png  Skærm.png