Læring og inkludering under Arendalsuka

I Norge gikk Arendalsuka av stabelen fra 14-18 august med over 800 arrangementer og nærmere 200 stands.

 

Livslang læring og inkludering var gjennomgangstema i svært mange seminarer og debatter der sentrale politikere var med i mange. Dag én ble avsluttet med valgårets første TV-sendte partilederdebatt, mens dag to var viet politikkområdet utdanning.

Arendalsuka ble første gang arrangert i 2011, og har på kort tid etablert seg som landets største mingleplass for debatt om politikk og demokrati. Arrangementet er av samme type som Almedalsveckan i Sverige og Folkemøde Bornholm i Danmark.

Med økende krav til kompetanseutvikling og omstilling i arbeidslivet har også livslang læring fått en stadig større plass i programmet.

Hva skal til for å få alle med i ulike læringsaktiviteter? Hvordan må vi tilrettelegge kurs for å gjøre dem tilgjengelige for nye voksne målgrupper? Er det noe ved vår organisasjonskultur som kan virke ekskluderende på de som ikke deltar? Er inkludering vårt ansvar?

Voksenopplæringsforbundet/VOFO arrangerte paneldebatt om hvilken rolle frivillige organisasjoner har i inkluderingsarbeidet. Her deltok representanter fra Diabetesforbundet, Norsk Musikkorps forbund, Røde Kors og Studieforbundet kultur og tradisjon. Generalsekretær Gro Holstad i VOFO ledet panelet gjennom viktige spørsmål for inkluderingsarbeidet som studieforbund og organisasjoner i frivillig sektor tilbyr landet rundt.

Les om Arendalsuka