Læring på arbeidsplassen

Første delrapport om vekslingsmodell i fag- og yrkesopplæring er klar.
En modell for hyppigere veksling mellom opplæring i skole og bedrift har vært utprøvd.

 
Modellen innebærer tidligere og hyppigere veksling mellom opplæring i skole og bedrift, sammenlignet med det tradisjonelle to år på skole og to år i lære. I denne rapporten ses det nærmere på forsøkene: organisering, hvem som er involvert i planlegging og implementering og hvilke mål som ønskes oppnådd.