Læring på arbeidsplassen mer aktuelt enn noen gang

 

I det nordiske prosjektet om Læring på Arbeidsplassen, LPA i Norden, har lokale, regionale og nasjonale aktører fra de nordiske landene, inklusiv Færøyene og Åland, vært i kontinuerlig samhandling for å dele idéer og erfaringer om hvordan læring på arbeidsplassen kan organiseres og kvalitetssikres.

3. desember presenteres resultatene, utfordringer og eksempler på en stor, nordisk konferanse i Stockholm. Konferansen byr på en spennende seminarmeny basert på 13 kjernetemaer fra prosjektarbeidet. Et mangfold av aktører presenterer eksempler og utfordringer fra arbeidslivet som læringsarena.
Konferansen er gratis. Ny påmeldingsfrist er 23. november.
Påmelding og mer informasjon finner du her