Læringscirkler – en generisk model for kompetenceudvikling af ansatte i voksenlæring? Webinar 3

Webinaret er den 3. del af webinar-serien ”Læring og udvikling på arbejdspladsen gennem leder- og medarbejderinvolvering: en nordisk model for fleksibel, praksisnær og erfaringsbaseret kompetenceudvikling

 

Mandag den 5. december
kl. 13.00 -14.00 (Danmark, Norge, Sverige)
kl. 14.00 – 15.00 (Finland)
kl. 11.00 – 12.00 (Island)
kl. 9.00 – 10.00 (Grønland)
kl. 12.00 – 13.00 (Færøerne)
Online
Tilmeld dig her på siden (nederst). Tilmeldingsfrist er den 28. november.

Erfaringer og resultater fra to tværnordiske og tværsektorielle læringscirkler for henholdsvis ansatte, der arbejder med læring i arbejdsliv, og ansatte der arbejder med læring i udsatte målgrupper præsenteres.

 • Hvilket udbytte oplevede cirkeldeltagere?
 • Hvilke forandringer førte læringscirkelarbejdet til i egen praksis?
 • Hvilke forudsætninger og strukturer er nødvendige for at læringscirkler fungerer? Bl.a. overvejelser om facilitering, fastholdelse af deltageransvar og – styring?
 • Hvilken læring og kompetenceudvikling kan helholdsvis digitalt og fysisk samskabende arbejde fremme?

Key take-aways

 • Indsigt i og viden om teorier om samskabende læringsformer, hvad de kan /ikke kan, hvor de kan bruges
 • Indsigt i særlige nordiske tilgange til og forudsætninger for deltagerinvolvering og deltageransvar.
 • Viden og om inspiration til relevante og konkrete voksenpædagogiske og -didaktiske overvejelser, når man vil arbejde med samskabende læring
 • Overvejelser og konkrete ideer til, hvordan facilitatorrollen kan se ud i en nordisk kontekst
 • Konkrete ideer til hvordan man kan organisere og arbejde med læringscirkler/labs i forskellige kontekster

Målgruppe

 • Alle der arbejder med voksnes læring og er interesserede i praksisnære samskabende læreprocesser og kompetenceudvikling i formel, nonformel og informel voksenlæring
 • Lærere, konsulenter, vejledere, NGO’er, HR-personer i private og offentlige virksomheder og organisationer, kommuner, fagforeninger, erhvervsorganisationer mv.

Oplægsholdere

 • Ingegerd Green, Senior expert strategisk kompetensförsörjning, Skärteknikcentrum Sverige, facilitator i ”Cirkel for ansatte der arbejder med læring i arbejdsliv”.
 • Jenny Lenhammar, Verksamhetsutvecklare Regionstyrelseförvaltningen Region Gotland på Region Gotland, facilitator i ”Cirkel for ansatte der arbejder med læring i udsatte målgrupper".
 • Camilla Ernkrans, Projektleder Emmaus, Åland

Sprog

Webinaret gennemføres på skandinaviske sprog. Eventuelt med engelsksprogede PowerPoint-slides.

Kontaktperson

Maria Marquard
Dansk NVL-koordinator
Mobil +45 6133 9836
Mail: marq@edu.au.dk

Om arbejdet med læringscirkler og studiecirkler

Nordisk ministerråd (NMR) har i Vision 2030 et særligt fokus på at fremme ”en konkurrence kraftigt Norden”, der stiller nye krav til opkvalificering og kompetenceudvikling. Det nordiske arbejdsmarked og samfund har mangel på kvalificeret arbejdskraft, og der er ofte ikke tid og plads til at opkvalificere medarbejdere gennem eksterne udviklingsaktiviteter.

Arbejdsmarkedets interessenter har derfor et fokus på at finde nye måder at arbejde med kompetenceudvikling af ledere- og medarbejdere i arbejdslivet, så de fortløbende kan håndtere nye arbejdsprocesser, nye teknologier, ændrede arbejdsgange og nye samarbejdsformer.

I to forskningsstøttede udviklingsprojekter har NVL sammen med ansatte inden for voksenuddannelse, produktionsvirksomheder, organisationer og forskere undersøgt, udviklet og testet organiske, fleksible og kollaborative modeller for praksisnær og erfaringsbaseret læring, som metode til udvikling af egen og arbejdspladsens praksis og arbejdsprocesser. Modellen er inspireret af den nordiske tradition for arbejde med læringscirkler og studiecirkler. Cirkelarbejdet er i en revitaliseret form udviklet og afprøvet dels i private produktionsvirksomheder, og dels som kompetenceudviklingsmodel for ansatte inden for voksenlæring i både private og offentlige arbejdspladser.

På tre webinarer præsenteres baggrund og resultater fra to projekter:

 • Building Innovation Capacity (BIC)
 • ”Læringscirkler som kompetenceudviklingsmodel for ansatte inden for voksenlæring”.