Lagen om folkbildningen ändras

 
I fortsättningen kan alla folkbildningsinstitutioner betona sina värderingar och sin ideella grund i verksamheten. Lagen innehåller också en förpliktelse om samarbete mellan institutioner. Bestämmelsen om statsunderstöd ändras så att institutionerna kan beviljas separata kvalitets- och utvecklingsunderstöd som en del av den totala finansieringen.
Proportionen anknyter sig till verkställandet av utbildningsprogrammet för folkbildningen för åren 2009 – 2012. Lagen avses träda i kraft vid ingången av 2010.
Mera om utvecklingsprogrammet HÄR.