Läget med kvalitetsledningssystemen inom yrkesutbildningen bra

 

En stor del av dem som anordnar yrkesutbildning (71 %) har ett fungerande kvalitetsledningssystem. Det finns skillnader mellan utbildningsanordnarna och de hör ihop med vilken typ av ägare och skola det är frågan om och hur lång tid anordnaren har utvecklat kvalitetsledningen.

Detta resultat framgår av en utvärdering som Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) utfört. Kvalitetsledningssystemen inom yrkesutbildningen utvärderades nu för första gången i Finland. Det är viktigt med ett fungerande kvalitetsledningssystem för det avspeglar sig i lärarnas och de studerandes vardag, säger Anu Räisänen, enhetschef på NCU. När kvaliteten är hög, motsvarar undervisningen, studerandevården och studiehandledningen de studerandes behov, studerandena får ge respons och man lyssnar på dem.

Läs mera